Péče o novovorozence

Fyziologie

Péči o novorozence zajišťují lékaři a sestry novorozeneckého oddělení. Na pokojích jste společně s dítětem v nepřetržitém kontaktu (rooming-in) a k tomu obdržíte další informace o péči o novorozence (bezpečná manipulace, přebalování, měření teploty, koupání, kojení, péče o prsa…). Novorozenec je každý den prohlédnut dětským lékařem, sleduje se jeho váha, stolice, močení, tělesná teplota a jsou prováděna povinná vyšetření (screeningová vyšetření například -  biochemický screening na metabolická onemocnění, vyšetření zraku, sluchu, ultrazvukové vyšetření ledvin, vyšetření kyčlí ortopedem). Pokud to zdravotní stav novorozence vyžaduje (žloutenka, teplota, podezření na infekci, dechové potíže atd.), je nutné naordinovat další vyšetření.

Délka pobytu je závislá na Vašem zdravotním stavu a stavu dítěte. Obvykle po spontánním porodu nejméně 72 hodin, po operačním porodu 5 dnů.

V den odchodu proběhne krátká schůzka, vedená pediatrem, na které budete informována o základní péči o dítě a o nahlášení novorozence u Vámi vybraného dětského lékaře. Bude Vám předán očkovací průkaz dítěte a propouštěcí zpráva pro zvoleného pediatra.

Po propuštění můžete 24 hodin denně využít naši horkou linku 588 444 118, kde Vám vyškolený personál novorozeneckého oddělení ochotně poradí v otázkách kojení i péči o novorozence. 

Podrobnější informace na stránkách Novorozeneckého oddělení.

JIRP - Jednotka intenzivní a resuscitační péče o novorozence

Poskytuje vysoce specializovanou péči o nezralého a rizikového novorozence, který se ocitl v ohrožení života. Jednotka má k dispozici 10 lůžek - inkubátorů, které spolu s monitory vitálních funkcí a plicními ventilátory zajišťují komplexní péči o tyto děti. Péče je zajištěna týmem zkušených lékařů neonatologů a týmem sester specialistek, kteří multioborově spolupracují s dalšími odborníky FN Olomouc.

V péči o novorozence jsou uplatňovány poznatky z konceptu bazální stimulace, do které jsou aktivně zapojováni i rodiče. Využívá se zejména klokánkování. Co nejdříve po stabilizaci stavu dětí je zahájena rehabilitace, tzv. Vojtova metoda, která má velmi příznivé účinky na další motorický vývoj dítěte. Standardně se aplikuje muzikoterapie, kdy se dětem do inkubátorů pouští  hlas rodičů, sourozenců nebo hudba.

Maminky jsou aktivně podporovány a edukovány v odstříkávání mléka a pokud to stav dítěte umožní, zkouší se kojení. Co nejdříve se maminky učí své děti přebalovat.

Návštěvy rodičů jsou umožněny kdykoliv. 

IMP - Jednotka intermediární péče

Poskytuje komplexní péči o nezralého a rizikového novorozence s použitím moderních monitorovacích a léčebných postupů. Na toto oddělení jsou přijímáni novorozenci předčasně narození, děti, které vyžadují zvýšenou nebo specializovanou péči a děti z JIRP.

Jednotka má k dispozici 10 lůžek nebo inkubátorů a 4 lůžka v systému rooming-in.

Maminky se brzy zapojují do péče o dítě. Naučí se dítě přebalovat, kojit, dle potřeby dokrmovat. Vyzkouší si i koupání dítěte, naučí se rehabilitovat. Po odborném zacvičení a zvládnutí všech aspektů péče je dítě propuštěno do domácí péče.

Velký důraz je kladen na podporu laktace, kojení a odstříkávání mateřského mléka.

Také se využívá klokánkování  a muzikoterapie.

Podrobnější informace na stránkách Novorozeneckého oddělení.

Po propuštění z porodnice si můžete zapůjčit monitor dechu každý pracovní den do 14 hodin na sekretariátu Novorozeneckého oddělení (4. patro). Není třeba rezervovat předem. Bližší informace na tel. 588 444 120. Půjčení je nejméně na půl roku, částka 1200,- Kč. Nelze platit kartou, jen hotově.