Porod císařským řezem

Císařský řez patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního vyšetření těhotné i plodu.

Plánovaný císařský řez

Po stanovení indikace k císařskému řezu Vám lékař vysvětlí důvody operačního vedení porodu, jak bude vše probíhat a máte možnost klást doplňující otázky. Na závěr podepíšete informovaný souhlas.

Vydáme Vám žádanku na předoperační vyšetření, které provede Váš praktický lékař. Dále je potřeba vyšetření anesteziologem FN Olomouc, ke kterému Vás objednáme. Na toto vyšetření anesteziologem je nutné přinést výsledek předoperačního vyšetření a připravený formulář Informovaný souhlas s anestezií.

Během předoperačního období si zajistíte stehenní kompresní punčochy a přinesete s sebou v den přijetí.
Při plánování vyšetření bude také stanoven den operace a den přijetí do nemocnice. Můžete být přijata den před operací, obvykle v odpoledních hodinách. Pokud se domluvíme na přijetí v den operace, tak doba přijetí bývá nejčastěji v 7 hodin ráno a je nezbytné od půlnoci nejíst a nepít.

Více informací zde.

Bezprostřední pooperační péče

Po císařském řezu budete uložena na porodním boxu nebo (častěji) na jednotce intermediální péče (IMP, 17A). Délka pobytu na IMP – při nekomplikovaném průběhu jsou pacientky nejpozději první pooperační ráno překládány k další péči na standardní oddělení, po spinální anestezii je možný překlad již po 2 hod.

Nejčastější otázky

  • Co si vzít na odd. IMP s sebou?

S sebou pouze nejnutnější, zejm. kartáček, pasta, sprchový gel, ručník, papuče, léky, které pravidelně užíváte, jednorázové poporodní kalhotky.

Na uvážení – mobil, nabíječka, sluchátka, špunty do uší

  • Mohu na jednotce IMP používat mobil?

Používání mobilního telefonu není na oddělení IMP omezeno za předpokladu nerušení dalších pacientek.

  • Kdy budu poprvé vstávat?

První vertikalizace po operaci probíhá obvykle nejdříve za 6 – 8 hodin, nejčastěji první pooperační den (ráno po operaci).

  • Bude se mnou na oddělení IMP novorozenec?

Brzký kontakt s novorozencem a jeho pravidelné přikládání k prsu je zajišťováno novorozeneckým oddělením. Trvalá přítomnost novorozence u maminky není možná.

V případě uložení dítěte na JIP vás bude novorozenecký lékař pravidelně informovat o jeho zdravotním stavu.

  • Kdy dostanu první jídlo?

První strava je podávána obvykle první pooperační ráno, nerozhodne-li lékař jinak.

  • Je povolena návštěva?

mezi 14.30 - 17.00 hod umožňujeme krátkou návštěvu nejbližší osobě (manžel, přítel).