Psychologická péče

Období těhotenství je pro budoucí maminky obdobím fantazie a očekávání. Všechny představy jsou účinné a formují emoční vztahovou vazbu už před narozením dítěte. Porodem se očekávání mohu změnit na pochybnosti, případně na strach z nové situace. Pro mnohé ženy je těžké mluvit o svých myšlenkách, protože to vytváří pocit ohrožení a selhání. Takový prožitek vede k izolaci, osamělosti a nepochopení. Krizová intervence a následná psychoterapeutická péče je cestou podpory žen v tak citlivém období. Naším cílem je, aby se maminka cítila v bezpečí a pečovala o sebe i o děťátko tak, aby měla dostatek energie pro vytvoření základního vztahu matky k dítěti.

Co můžeme nabídnout?

Péče o rodiče s rizikovým těhotenstvím

 • preventivní psychoterapeutická péče (předcházení krize pomocí podpůrné psychoterapie)
 • krizová intervence  
 • psychoterapeutická péče podpůrná, náhledová
 • rodinná psychoterapie 

Péče o rodiče a dítě po porodu v době hospitalizace

 • podpůrná psychoterapeutická péče o rodiče, kteří mají dítě hospitalizované na odděleních intenzivní péče, zaměření na podporu raného vztahu rodičů s dítětem
 • pomoc rodičům při jejich zapojení se do péče o dítě, podpora jejich rodičovských kompetencí
 • krizová intervence po porodu nezralého dítěte, dítěte s VVV, při smrti dítěte, při sdělování nepříznivých zpráv, podpora truchlení, snižování pocitů viny, pocitů selhání
 • péče o rodiče po propuštění v rámci ambulantní péče
 • systematická rodinná terapie (s jedním členem nebo celou rodinou) 

Diagnostika a sledování předčasně narozených dětí je zajištěno dětským klinickým psychologem (získání důležitých anamnestických dat, sledování psychomotorického vývoje). 

Klinický psycholog v perinatologickém centru je součástí multidisciplinárního týmu péče o rodiče a dítě.

Jak se objednat:

 • 588 444 143
 • V době hospitalizace požádejte sestru, která zprostředkuje kontakt s psychologem.
 • Víc informací k psychologické pomoci naleznete ZDE.

Poradna pro psychosomatická onemocnění a krizovou intervenci nabízí pomoc pacientkám, které jsou léčeny ambulantně nebo těm, které byly propuštěny do domácího léčení.

Spektrum pacientek

Matky s rizikovým těhotenstvím, které je ohroženo zdravotním stavem těhotné, ženy s rizikem předčasného porodu, onemocněním plodu, těhotné se závažnou porodnickou anamnézou,  rodiče dětí se závažnými zdravotními komplikacemi po porodu nebo při úmrtí dítěte. Péči využívají také ženy z péče Centra asistované reprodukce, pacientky s onkologickým onemocněním a pacientky po gynekologických operacích.

Psychosomatický přístup zahrnuje celého člověka v jeho složitosti se snahou pomoci porozumět ženám situaci a nemoci v širších souvislostech. Pracuje se zdravotním problémem klientky a její rodiny nejen podporou cílené léčby fyzického projevu, pomocí psychoterapie zlepšuje psychickou odolnost, zabývá se úpravou životního stylu, klade důraz na oblast mezilidských vztahů. Léčebný postup je výsledkem společného hledání lékaře a pacienta.

Krizová intervence je odborná metoda provázející ženy v situaci, kterou vnímají jako nadlimitní a ohrožující. Nezbytný je včasný začátek pomoci, zásadní je ošetření základních potřeb a strukturování prožívání, podpora kompetentnosti řešit problém s využitím vlastního sociálního okolí pacienta a jeho vřazení zpět do rodinného systému a sociální sítě.  

 • Kde? Porodnicko –gynekologická klinika FN v Olomouci

 • Kdy? úterý a středa v předem domluveném čase, péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

 • Kdo? MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D.

  • lékařka porodnicko-gynekologické kliniky, psycholožka s kvalifikací v oboru krizová intervence se způsobilostí v psychosomatické medicíně, psychoterapeut s výcvikem v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii, psychoterapeut pro Přístup zaměřený na klienta.

 • Jak se objednat? – telefonický kontakt na č. 585 854 160, kde osobně domluvíme podrobnosti setkání.

Naše klinika nabízí maminkám možnost otestovat si pomocí tabletu svůj psychický stav před a po porodem. V případě, že se u nich vyskytují známky stresu či deprese, bude jim nabídnuta návazná péče. Naše klinika se díky zavedení systému screeningu, který vyvinul Národní ústav duševního zdraví, řadí mezi první porodnicko-gynekologická pracoviště v ČR, která tuto službu maminkám bezplatně nabízejí. 

Naše klinika spolupracuje s neziskovou společností Úsměv mámy. Ta poskytuje ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdráví bezplatnou podporu ženám s psychickými potížemi (úzkost, deprese, méně často laktační psychóza) jež souvisejí s obdobím těhotenství, porodem samotným a mateřstvím až do 1 roku věku dítěte. Mezi formy podpory patří například pravidelné sdílení zkušeností prostřednictvím terapeutických skupinek, individuální podpora odbornou konzultantkou či přímé spojení se specialisty z oblasti psychologie a psychiatrie.

V případě potřeby se můžete objednat i ambulantně do psychosomatické poradny, případně ke konzultaci k našemu psychologovi.

 

Úsměv mámy z.s. podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu. Ačkoliv se v zahraničí jedná o aktuální téma, v ČR je zatím spíše okrajové Proto vznikl spolek Úsměv mámy, který se věnuje osvětovým aktivitám, organizuje svépomocné podpůrné skupiny v různých městech, propojuje ženy se zkušeností a spolu s NÚDZ v Klecanech se snaží vyjednávat o lepší systémové péči.

Snažíme se, aby se všem maminkám, které se necítí dobře, dostalo rychlé pomoci. Sdílíme s nimi své příběhy, povzbuzujeme, vyslechneme a snažíme se je nasměrovat na kvalitní a ověřenou odbornou péči. V našem regionu nabízíme i psychologickou pomoc a další podpůrné aktivity.
S odborníky navazujeme dobré vztahy, aby se měl o naše maminky kdo dobře postarat.

Pro někoho nejkrásnější období v životě, pro někoho doba plná pochybností, obav a hormonálních veletočů. Těhotenství umí být sladké a opojné, ale i vyčerpávající a děsuplné. Je naprosto v pořádku prožívat i nepříjemné pocity, pokud je jich ale příliš mnoho a nedávají vám vydechnout, nebojte se o nich mluvit.

Více informací naleznete na webových stránkách www.usmevmamy.cz, ve facebookové skupině Zkrocená poporodní deprese Olomouc nebo na e-mailové adrese olomouc@usmevmamy.cz.